An Reachtaíocht um Rialú Tobac

Aithníonn saineolaithe rialú tobac in Éirinn agus i dtíortha eile nach n-éireoidh le gné amháin ina haonar an caitheamh tobac a laghdú agus an t-aistriú i dtreo sochaí atá saor ó thobac a bhaint amach. Faoi láthair, tá Éire sa 2ú háit as 34 thír Eorpacha i dtaca le tionscnaimh rialaithe tobac. Áirítear na nithe seo leis na bearta rialaithe tobac atá i bhfeidhm in Éirinn cheana féin:

 • Toirmeasc ar tháirgí tobac a dhíol le daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois (2001)
 • Toirmeasc ar chaitheamh tobac san áit oibre (2004)
 • Toirmeasc ar phacáistí a bhfuil níos lú ná 20 toitín iontu (2007)
 • Toirmeasc ar mhilseáin a bhfuil cuma toitíní orthu a dhíol (2007)
 • Toirmeasc ar tháirgí tobac a thaispeáint agus a fhógairt ag an díolphointe (2009)
 • Ceanglas go stórálfaí gach táirge tobac i gcoimeádán dúnta nach bhféadann aon duine seachas an miondíoltóir é a rochtain (2009)
 • Ceanglas ar na miondíoltóirí go léir ar mian leo táirgí tobac a dhíol clárú leis an Oifig Náisiúnta um Rialú Tobac (2009)
 • Toirmeasc ar mheaisíní díola féinseirbhíse a bheith ann, seachas in áitribh cheadúnaithe nó i gclubanna cláraithe (2009)
 • Rabhaidh chomhcheangailte théacs agus ghrianghraif (rabhaidh ghrafacha) (2013)
 • Feachtais mhargaíochta sóisialta agus feachtais sna meáin shóisialta, bunú na Stoplíne Náisiúnta do Chaiteoirí Tobac, tacaí sna meáin shóisialta agus ar líne do dhaoine ar mian leo scor den tobac (ar siúl)
 • Forbairt na seirbhísí scoir den tobac (ar siúl)
 • Teiripe Athchurtha Nicitín ar fáil saor in aisce do dhaoine a bhfuil cárta leighis acu (ar siúl)
 • Dleacht mháil mhéadaithe ar tháirgí tobac (ar siúl)
 • Toirmeasc ar thobac a chaitheamh i gcarranna ina bhfuil leanaí i láthair (2016)