An reachtaíocht i dtaca le táirgí tobac agus córais chun nicitín neamhleigheasach a sholáthar a dhíol

I mí an Mheithimh 2014, thug an Rialtas cead chun Scéim Ghinearálta Bille a dhréachtú lena bhforálfaí do chóras ceadúnúcháin agus bearta eile a thabhairt isteach i dtaca le táirgí tobac agus córais chun nicitín neamhleigheasach a sholáthar a dhíol, lena n-áirítear toitíní leictreonacha.

Seoladh próiseas comhairliúcháin phoiblí go luath sa bhliain 2015 chun tuairimí a fháil ar na bearta sin.