Tobac

Éire atá Saor ó Thobac

Leagtar sprioc síos sa doiciméad Éire atá Saor ó Thobac go mbeidh Éire saor ó thobac faoin mbliain 2025. I ndáiríre, is éard a bheidh i gceist leis sin go mbeidh níos lú ná 5% den daonra ag caitheamh tobac. Is iad an dá phríomhthéama taobh thiar den bheartas ná leanaí a chosaint agus an caitheamh tobac a dhínormalú. Seoladh an beartas faoin gcreat Éire Shláintiúil.

Cuireadh plean gníomhaíochta mionsonraithe le chéile ina leagtar amach na hamfhrámaí agus na freagrachtaí maidir le cur chun feidhme na ngníomhartha.

Éire atá Saor ó Thobac

Éire atá Saor ó Thobac: Plean Gníomhaíochta

Éire atá Saor ó Thobac: Tuarascáil Bhliantúil 2018 

Éire atá Saor ó Thobac: Tuarascáil Bhliantúil 2017 

Éire atá Saor ó Thobac: Tuarascáil Bhliantúil 2016 

Éire atá Saor ó Thobac: Tuarascáil Bhliantúil 2015

Éire atá Saor ó Thobac: Tuarascáil Bhliantúil 2014

 

Cé sinn

Príomhoifigeach Claire Gordon
Príomhoifigeach Cúnta Siobháin Brophy

Nuala O’Reilly

Oifigeach Ardfheidhmiúcháin Joan Mc Kenna
Príomh Oifigeach Comhshaoil  Siobhan Mc Evoy
Teil. 01-6354000
Ríomhphost tobacco@health.gov.ie

 

Má theastaíonn cabhair uait chun éirí as tobac a chaitheamh:

  • Tabhair cuairt ar www.quit.ie agus cláraigh le QUITPLAN ar líne
  • Déan teagmháil le seirbhís scoir den tobac in aice leat, iad a reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte –
  • Déan teagmháil leis an Stoplíne Náisiúnta do Chaiteoirí Tobac ar ghlao sábhála 1850 201 203 chun labhairt le comhairleoir
  • Téigh lenár leathanach YOU CAN QUIT ar Facebook, áit a mbíonn na céadta caiteoir tobac ag labhairt le chéile agus ag tabhairt tacaíocht dá chéile chun éirí as an tobac www.facebook.com/hsequit
  • Déan teagmháil le do Liachleachtóir Ginearálta nó le do Chógaiseoir. Is dea-fhoinsí faisnéise, comhairle agus tacaíochta iad.