Creat Torthaí

Tá obair á déanamh chun Creat Torthaí a chur le chéile, faoi mar a thuairiscítear faoi Théama 6 den chreat Éire Shláintiúil.

Comhlíonfaidh an Creat Torthaí dhá fheidhm: monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí reatha agus rannchuidiú a dhéanamh maidir le riachtanais sláinte an phobail a thuar, agus tomhas agus measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar éifeachtacht na mbeartas agus na n-idirghabhálacha éagsúla atá mar bhonn le spriocanna an chreata Éire Shláintiúil a bhaint amach.

Is é a bheidh sa Chreat Torthaí ná táscairí a bhainfidh go sonrach le ceithre sprioc an chreata Éire Shláintiúil. Toisc gur ar Ranna Rialtais eile atá an fhreagracht as beartas agus as reachtaíocht a bhaineann le cuid mhór de na tosca sláinte agus folláine, beidh sé tábhachtach go mbeidh comhoibriú i measc na n-earnálacha éagsúla ann chun gur féidir a chinntiú go ndéanfar na táscairí agus na spriocanna cearta a thomhas agus a thuairisciú.