Taighde agus Sonraí

Tá sé ríthábhachtach go bhfuil dea-chaighdeán faisnéise agus sonraí ann do gach tionscnamh beartais phoiblí. Is amhlaidh an scéal i gcás an chreata Éire Shláintiúil. Suirbhé bliantúil nua ar shláinte agus ar fholláine an phobail is ea an Suirbhé Éire Shláintiúil.

Ba é Ipsos MRBI (taighdeoirí margaidh) a thug faoin gcéad suirbhé thar ceann na Roinne Sláinte le linn na bliana 2014/2015. Foilsíodh an suirbhé i mí Dheireadh Fómhair 2015.

Roghnaíodh breis agus 10,000 teaghlach go randamach chun páirt a ghlacadh sa suirbhé náisiúnta, rud arb é is aidhm dó sonraí ríthábhachtacha a chur ar fáil faoi staid shláinte an náisiúin. Tugtar sa Suirbhé Éire Shláintiúil léargas ar na príomhtháscairí a théann i bhfeidhm ar shláinte an phobail ar fad. Áirítear leo sin tosca stíl mhaireachtála amhail caitheamh tobac, úsáid alcóil, gníomhaíocht fhisiciúil, réim bia agus folláine meabhairshláinte.

An Suirbhé Éire Shláintiúil 2018 – Achoimre ar Thorthaí

Healthy Ireland Survey 2018

 

Infographic:

Healthy Ireland 2018 Survey Infographic

Más spéis leat an ceistneoir a úsáideadh sa suirbhé a léamh (i bhformáid pdf), tá sé ar fáil anseo: Ceistneoir don Suirbhé Éire Shláintiúil (LEAGAN BEO).

Tá Comhad Micreashonraí gan Ainm le haghaidh Thonn 1 i dtaisce i gCartlann Sonraí Eolaíochta Sóisialta na hÉireann (ISSDA). Tá an Comhad sin ar fáil chun críocha taighde agus teagaisc faoi réir Chomhaontú Ceadúnais Úsáideora Deiridh an ISSDA.  Cuirfear sonraí ó thonnta ina dhiaidh sin ar fáil freisin tar éis an obair allamuigh a chríochnú. D’fhéadfadh gur spéis leat an cháipéis Tonn 1: Éire Shláintiúil – Tuarascáil Theicniúil (Leagan Deiridh) a léamh (i bhformáid pdf) freisin.

Tá an dara tonn ar siúl faoi láthair agus foilseofar tuarascáil ina leith i bhFómhar na bliana 2016.

Tabhair cuairt ar an rannán Taighde agus Foilseacháin ar ár suíomh Gréasáin ar mhaithe le féachaint ar na sonraí agus ar an bhfaisnéis atá ar fáil faoin earnáil sláinte, faoi na seirbhísí sláinte agus faoi shláinte na ndaoine in Éirinn.