Sláinte a Chur Chun Cinn agus a Fheabhsú

Is é an aidhm atá le Sláinte a Chur Chun Cinn agus a Fheabhsú ná bearta agus teachtaireachtaí coisctheacha sláinte a leabú in áiteanna a mbeirtear daoine, a gcónaíonn siad, a bhfoghlaimíonn siad, a ndéanann siad cuideachta agus a n-oibríonn siad.

Tabharfar aghaidh ar iompraíochtaí stíl mhaireachtála a théann i bhfeidhm ar shláinte – mar shampla, caitheamh tobac, úsáid alcóil, neamhghníomhaíocht fhisiciúil agus murtall. Chun feabhsuithe a chur ar shláinte an duine aonair, an phobail agus an daonra, beidh sé ríthábhachtach gurb ann do chomhoibriú ar fud na hearnála sláinte agus i measc príomhghníomhaireachtaí agus príomheagraíochtaí seachtracha.

Treoirlínte maidir le Bia Sláintiúil

“Your Guide to Healthy Eating Using the Food Pyramid”

“Your Guide to Healthy Eating Using the Food Pyramid”

I mí an Mheithimh 2012, sheol an tAire Sláinte dhá fhoilseachán ina dtugtar faisnéis agus comhairle ghinearálta a chomhlánaíonn cuid mhór de na gníomhartha atá á ndéanamh ag an Rialtas chun dul i ngleic le murtall. Is ar gach duine atá 5 bliain d’aois nó níos sine atá na leabhráin seo a leanas dírithe: “Do Threoir maidir le Bia Sláintiúil trí Phirimid an Bhia a Úsáid” ón Roinn Sláinte agus, “Bia Sláintiúil agus Maireachtáil Ghníomhach do Dhaoine Fásta, do Dhéagóirí agus do Leanaí os cionn 5 bliana d’aois – Treoir maidir le Bia do Ghairmithe Sláinte agus do Sheirbhísí Lónadóireachta, an acmhainn chomhlántach ó Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann.

Naisc Úsáideacha

Tabhair cuairt ar healthinfo.ie, arb é suíomh Faisnéise FSS um Shláinte a Chur Chun Cinn. Is féidir an suíomh sin a úsáid chun ábhair um Shláinte a Chur Chun Cinn a ordú saor in aisce nó cuardach a dhéanamh i gcomhair foinsí eile faisnéise sláinte do thomhaltóirí

Tá na nithe seo a leanas i measc suíomhanna úsáideacha eile ar shaincheisteanna sláinte stíl mhaireachtála a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhar spéise: