Meastóireacht ar an nglacadh le postáil dheonach calraí ar bhiachláir in Éirinn

Dírítear sa mheastóireacht seo ar an nglacadh le postáil dheonach calraí i measc sampla ionadaíoch náisiúnta de ghnólachtaí seirbhíse bia in Éirinn agus déantar iniúchadh inti ar na dearcthaí atá ag gnólachtaí seirbhíse bia a thaispeánann faisnéis faoi chalraí agus orthu sin atá ag gnólachtaí nach dtaispeánann faisnéis faoi chalraí. Féachfar sa mheastóireacht freisin ar an dóigh is éifeachtaí agus is éifeachtúla chun postáil éigeantach calraí ar bhiachláir in Éirinn a chur chun feidhme.