Comhairliúchán ar Bheartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall a fhorbairt d’Éirinn

Tugtar sa tuarascáil seo achoimre ar an aiseolas a fuarthas ó phríomh-gheallsealbhóirí bunaithe ar dhoiciméad comhairliúcháin inar cuireadh i láthair na roghanna atá ann chun dul i ngleic le heipidéim róthroime agus murtaill na hÉireann. Bhí leibhéal suntasach rannpháirtíochta ann i measc raon leathan geallsealbhóirí ina leith agus thángthas ar shraith úsáideach tosca lena mbreithniú le haghaidh forbairt beartais dá bharr sin. Na fionnachtana ón gcomhairliúchán seo agus iad sin ón dá chomhairliúchán eile, déanfar staidéar orthu chun bonn eolais a chur faoin mBeartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall atá le teacht agus chun é a shaibhriú.

Comhairliúchán ar Bheartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall a fhorbairt d’Éirinn