Murtall

Tá murtall – murtall i measc leanaí go háirithe – ina fhadhb a imreoidh drochtionchar fadtéarmach ar shláinte agus ar fholláine leanaí de réir mar a théann siad in aois.

Is é an sprioc atá againn ná an céatadán de dhaoine a bhíonn sláintiúil ag gach céim dá saol a mhéadú – faoi mar atá leagtha amach sa chreat Éire Shláintiúil. Is é an sprioc atá againn ó thaobh murtaill de ná méadú a dhéanamh ar an líon daoine fásta agus leanaí a bhfuil meáchan sláintiúil iontu.

Is tosaíocht sláinte poiblí don Aire Sláinte é murtall (murtall i measc leanaí go háirithe) a chomhrac. Agus an tosaíocht sin á tabhairt ar aird, bhunaigh sé Grúpa Gníomhaíochta Speisialta um Murtall (GGSM), rud ar cuireadh de chúram air an clár oibre murtaill a chur ar aghaidh.

Cliceáil anseo chun faisnéis a fháil maidir le comhaireamh calraí ar bhiachláir i mbialanna agus cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le bia sláintiúil.