An Chomhairle Éire Shláintiúil

Healthy Ireland Council

An Chomhairle Éire Shláintiúil

Thionóil an Chomhairle Éire Shláintiúil an chéad chruinniú dá cuid an 26 Meitheamh 2014.

Agus í faoi chathaoirleacht ag Keith Wood, tá an Chomhairle ina fóram náisiúnta a nglacann roinnt páirtithe leasmhara éagsúla páirt inti. Tabharfaidh sí deis pobail, teaghlaigh agus daoine aonair a nascadh le chéile agus a ghríosú ina ngluaiseacht náisiúnta amháin nach mbeidh ach aidhm amháin aici: tacú le gach duine an tsláinte agus an fholláine is fearr agus is féidir a bheith acu.

Beidh an Chomhairle ar bun ar feadh tréimhse 3 bliana ar dtús agus cuimsíonn sí 35 ball a thagann as raon leathan earnálacha, lena n-áirítear an earnáil sláinte, an saol acadúil, daoine scothaosta, spórt, eagraíochtaí neamhrialtasacha, na meáin, na hóige agus ilchineálacht. Aithnítear iad mar cheannairí agus mar spreagthóirí ina gcuid réimsí faoi seach agus tá a gcroí go mór i gcúrsaí sláinte agus folláine.

Is é an tUachtarán Michael D. Higgins an Pátrún ar an gComhairle Éire Shláintiúil.

Baill

Cliceáil anseo chun féachaint ar an liosta iomlán de bhaill na comhairle.

Cruinnithe de chuid na Comhairle Éire Shláintiúil

26 Meitheamh 2014

Na Meáin

Tugann Ard-Stiúrthóir na hEagraíochta Domhanda Sláinte aitheasc ag an gCéad Chruinniú de chuid na Comhairle Éire Shláintiúil (26 Meitheamh 2014)