Folláine

Dlúthchuid de shláinte is ea folláine. Léiríonn sí cáilíocht na beatha agus na tosca éagsúla ar féidir leo dul i bhfeidhm uirthi thar shaolré an duine. Léiríonn folláine freisin coincheap na meabhairshláinte dearfaí, áit ar féidir le duine a lánchumas a bhaint amach, déileáil le gnáthstrus an tsaoil, bheith ag obair go táirgiúil agus go torthúil, agus bheith in ann cur lena p(h)obal féin. Agus breithniú a dhéanamh ar shláinte agus ar fholláine, is gá díriú ar na dea-rudaí atá i saol an duine, agus ní ar na drochrudaí.

Is é atá i gceist le meabhairshláinte dhearfach ná meabhairshláinte agus cáilíocht na beatha a fheabhsú ar fud na tíre. Chun é sin a dhéanamh, dírímid ar fholláine a fheabhsú agus ar fheabhas a chur ar an timpeallacht shóisialta, fhisiciúil agus eacnamaíoch timpeall orainn. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.