Éagothroime Sláinte

Is é is éagothroime sláinte ann ná na difríochtaí i stádas sláinte nó i ndáileadh tosca sláinte i measc grúpaí éagsúla den phobal de bharr na ndálaí ar rugadh daoine, a bhfástar iad aníos, a gcónaíonn siad, a n-oibríonn siad agus a dtéann siad in aois iontu. Bíonn dáileadh éagothrom na dtosca priacail ag baint le mórán galair ainsealacha, agus is i measc daoine sna grúpaí socheacnamaíocha is ísle a bhíonn leitheadúlacht dhíréireach na gcineálacha galair sin le fáil. Is ag aicme an airgid a bhíonn raon níos mó de dheiseanna saoil, agus, mar thoradh air sin, bíonn deiseanna níos fearr acu saol níos sásúla a bheith acu. Is minic a bhíonn sláinte níos fearr acu freisin.

Is é ceann amháin de spriocanna an chreata Éire Shláintiúil ná éagothroime sláinte a laghdú. Tá an sprioc sin nasctha leis an gcéatadán de dhaoine sláintiúla na tíre seo a mhéadú, toisc go leanann sláinte níos measa ná daoine eile le bheith ag grúpaí áirithe den tsochaí, fiú amháin má bhíonn feabhas ag teacht ar shláinte i gcoitinne.