Vacsaínithe

An Clár um Imdhíonadh Leanaí Bunscoile

Is é cuspóir an Chláir um Imdhíonadh Leanaí Bunscoile ná leibhéal rannpháirtíochta náisiúnta 95% sa chlár a bhaint amach, rud arb é an ráta a theastaíonn chun imdhíonadh pobail a áirithiú agus chun leanaí, agus an pobal i gcoitinne, a chosaint ar na galair thromchúiseacha lena mbaineann. I gcás an chláir um imdhíonadh atá molta ag Éirinn, is ar threoirlínte an Choiste Chomhairligh Náisiúnta um Imdhíonadh (CCNI) de chuid Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann atá an clár sin bunaithe.

Ó 2011 ar aghaidh, tá an leibhéal rannpháirtíochta 95% in imdhíonadh leanaí, atá molta ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS), bainte amach ag Éirinn don phríomhghné den chlár um imdhíonadh leanaí bunscoile – an vacsaín ‘6 in 1’ (is é sin, tugtar 6 chineál vacsaínithe i gceann amháin). Tugtar le fios i dtuairiscí do ráithe a dó de 2013 go raibh ráta rannpháirtíochta náisiúnta 95.2% i mbliana go dtí seo.

Tá sé mar sprioc ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) deireadh a chur le bruitíneach agus le siondróm rubella ó bhroinn faoin mbliain 2015. Tá Éire tiomanta don sprioc sin a bhaint amach