Sláinte ghnéasach

Tá Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach beagnach réidh.

Aithnítear sa Straitéis sin an tábhacht a bhaineann le meon dearfach a chothú i leith gnéasachta le linn na hóige agus na hógantachta. Forbraítear an meon sin tuilleadh sa Straitéis chun gur féidir le daoine sláinte agus folláine dhearfach ghnéasach a bheith acu le linn na haosachta agus na mblianta ina dhiaidh.

Seasann an Straitéis nua sin don chéad uair riamh a forbraíodh cur chuige comhordaithe náisiúnta i leith sláinte agus folláine ghnéasach agus i leith drochthorthaí sláinte a laghdú, lena n-áirítear i gcás víreas easpa imdhíonachta daonna (HIV) go háirithe.

Is é fís na Straitéise go mbeidh sláinte agus folláine dhearfach ghnéasach ag gach duine in Éirinn agus go mbeidh rochtain acu ar fhaisnéis, ar oideachas agus ar sheirbhísí sláinte gnéasaí ar ardchaighdeán le linn a saoil.

Faigh tuilleadh faisnéise ó FSS maidir le do shláinte ghnéasach a chosaint.