Sláinte Fiacla

Tá tús curtha againn le tionscadal trí bliana d’fhonn beartas náisiúnta nua sláinte béil a fhorbairt. Tá an tionscadal á threorú ag an Dr Dympna Kavanagh, an Príomhoifigeach Fiaclóireachta.

Beidh trí phríomhchuid ag an tionscadal. Measúnú riachtanas a bheidh sa chéad chuid, agus tabharfaidh sé eolas faoi conas ba cheart seirbhísí nua a chur ar fáil. Athbhreithniú ar acmhainní a bheidh sa dara cuid. Is é a bheidh sa tríú cuid ná comhairliúchán le páirtithe leasmhara, an pobal san áireamh, ar bhealaí nua chun seirbhísí sláinte béil a sholáthar.

Cliceáil anseo le haghaidh faisnéis a fháil maidir le fluairídiú agus cliceáil anseo le haghaidh faisnéis a fháil ó FSS maidir le lobhadh na bhfiacla a chosc.