Sláinte Chomhshaoil

Baineann Sláinte Chomhshaol le do chomhshaol laethúil – an t-uisce a ólann tú, an bia a itheann tú, an t-aer a análaíonn tú, na cosmaidí a úsáideann tú, agus an naíolann ar a bhfreastalaíonn do leanaí, fiú. Díreach mar a oibrímid chun sláinte agus folláine a chur chun cinn, oibrímid freisin chun do shláinte agus d’fholláine a chosaint.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil ó FSS maidir le hobair na nOifigeach Sláinte Comhshaoil, daoine a oibríonn chun sláinte an phobail a chosaint trí rialú agus cosc a dhéanamh ar na tosca sin sa chomhshaol a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le drochshláinte nó a d’fhéadfadh cáilíocht na beatha a laghdú.

Táimid ag obair ar reachtaíocht a thabhairt isteach lena gcuirfear cosc ar leapacha gréine a bheith á n-úsáid ag daoine faoi bhun 18 bliana d’aois, i measc forálacha eile. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.