Cláir Scagtha

Scagadh agus cosc ailse

Soláthraíonn an tSeirbhís Náisiúnta Scagtha Ailse, www.cancerscreening.ie, trí sheirbhís scagtha ailse mar seo a leanas:

CervicalCheck

Cuireann CervicalCheck tástálacha smearaidh ar fáil saor in aisce do mhná idir 25 agus 60 bliain d’aois www.cervicalcheck.ie

BreastCheck

Cuireann BreastCheck mamagraim ar fáil saor in aisce do mhná idir 50 agus 64 bliain d’aois agus tá siad ar fáil ar fud na tíre www.breastcheck.ie.

BowelScreen

Cuireann BowelScreen, www.ncss.ie/colorectal, scagadh putóige ar fáil saor in aisce d’fhir agus do mhná idir 60-69 bliain d’aois trí threalamh tástála baile ar a dtugtar tástáil imdhíon-cheimiceach fhaecach a sholáthar dóibh. Tá an clár á chur chun feidhme ar bhonn céimnithe agus leathnófar é de réir a chéile go dtí go gcuimseoidh sé gach duine idir 55 agus 74 bliain d’aois.