Tuarascálacha Bliantúla na dTascfhórsaí Drugaí agus Alcóil Áitiúla agus Réigiúnacha

Tuarascálacha Bliantúla na dTascfhórsaí Drugaí agus Alcóil Áitiúla don bhliain 2016 

Baile Munna

Baile Bhlainséir

Bré

An Chabrach-Dún Laoghaire

Pobail na Canála

Cluain Dolcáin

Corcaigh

Baile Átha Cliath 12

Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh

Dún Laoghaire

Lár na Cathrach Thuaidh, Baile Átha Cliath

Tamhlacht

Tuarascálacha Bliantúla na dTascfhórsaí Drugaí agus Alcóil Réigiúnacha don bhliain 2016

An Cósta Thoir

Lár Tíre

An tIarthar Láir

Baile Átha Cliath Thuaidh

An tOirthuaisceart

An tIarthuaisceart

An tOirdheisceart

An tIardheisceart

An Deisceart

 

Tuarascálacha Bliantúla na dTascfhórsaí Drugaí agus Alcóil Áitiúla don bhliain 2015

TFDAÁ Bhaile Formaid

TFDAÁ Bhaile Munna

TFDAÁ Bhaile Bhlainséir

TFDAÁ Bhré

TFDAÁ Phobail na Canála

TFDAÁ Chluain Dolcáin

TFDAÁ Chorcaí

TFDAÁ Bhaile Átha Cliath 12

TFDAÁ Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh

Dún Laoghaire

Fionnghlas-an Chabrach

Tamhlacht

Lár na Cathrach Thuaidh, Baile Átha Cliath

Lár na Cathrach Theas, Baile Átha Cliath

Tuarascálacha Bliantúla na dTascfhórsaí Drugaí agus Alcóil Réigiúnacha don bhliain 2015

An Cósta Thoir

An tIarthar Láir

Lár Tíre

Baile Átha Cliath Thuaidh

An tOirthuaisceart

An tIarthuaisceart

An tOirdheisceart

An tIardheisceart

An Deisceart

An tIarthar

 

Tuarascálacha Bliantúla na dTascfhórsaí Drugaí agus Alcóil Áitiúla don bhliain 2014

TFDAÁ Bhaile Formaid

TFDAÁ Bhaile Munna

TFDAÁ Bhaile Bhlainséir

TFDAÁ Bhré

TFDAÁ Phobail na Canála

TFDAÁ Chluain Dolcáin

TFDAÁ Chorcaí

TFDAÁ Bhaile Átha Cliath 12

TFDAÁ Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh

TFDAÁ Dhún Laoghaire

TFDAÁ Fhionnghlaise-na Cabraí

TFDAÁ Lár na Cathrach Theas, Baile Átha Cliath

TFDAÁ Thamhlachta

Tuarascálacha Bliantúla na dTascfhórsaí Drugaí agus Alcóil Réigiúnacha don bhliain 2014

TFDAR an Chósta Thoir

TFDAR an Iarthair Láir

TFDAR an Láir Tíre

TFDAR Bhaile Átha Cliath Thuaidh

TFDAR an Oirthuaiscirt

TFDAR an Iarthuaiscirt

TFDAR an Oirdheiscirt

TFDAR an Iardheiscirt

TFDAR an Deiscirt

TFDAR an Iarthair