An ról idirnáisiúnta atá againn maidir le drugaí neamhdhleathacha

Ar leibhéal idirnáisiúnta, cinntímid go nglactar cur chuige comhordaithe i leith ról agus fhreagrachtaí idirnáisiúnta na hÉireann maidir le drugaí neamhdhleathacha.

Glacann an tAonad um Beartas Drugaí páirt sna fóraim idirnáisiúnta seo a leanas: