Éire Shláintiúil

Éire Shláintiúil – ár bhfís

Healthy Ireland

Éire Shláintiúil inar féidir le gach duine sláinte agus folláine fhisiciúil agus mheabhrach a bheith acu chun a lánchumas a bhaint amach, áit a bhfuil luach ar fholláine, a dtacaítear le folláine ar fud na sochaí ar fad, agus a bhfuil folláine de fhreagracht ar gach duine.

Is é an creat Éire Shláintiúil an creat náisiúnta gníomhaíochta chun sláinte agus folláine mhuintir na hÉireann a fheabhsú. Dírítear ann go príomha ar chosc agus ar dhaoine a choinneáil sláinte ar feadh tréimhse níos faide. Is iad seo a leanas spriocanna an chreata Éire Shláintiúil:

  • An céatadán de dhaoine a bhíonn sláintiúil ag gach céim dá saol a mhéadú
  • Éagothroime sláinte a laghdú
  • An pobal a chosaint ar bhagairtí sláinte agus folláine
  • Timpeallacht a chruthú ina bhféadann gach duine agus gach earnáil den tsochaí cur le hÉirinn Shláintiúil a bhaint amach

Glacann an creat Éire Shláintiúil le cur chuige Rialtais iomláin agus sochaí iomláine i leith sláinte agus folláine agus caighdeán beatha daoine a fheabhsú.

Tugann Ard-Stiúrthóir na hEagraíochta Domhanda Sláinte aitheasc ag an gCéad Chruinniú de chuid na Comhairle Éire Shláintiúil

An Chomhairle Éire Shláintiúil

Éire Shláintiúil