Treoirlínte Náisiúnta Cliniciúla

Is éard atá i dTreoirlínte Náisiúnta Cliniciúla ná ráitis a fhorbraítear go córasach, bunaithe ar mheasúnú críochnúil ar an bhfianaise, chun cur le cinntí an chleachtóra agus na n-úsáideoirí seirbhíse faoi chúram sláinte cuí le haghaidh cásanna cliniciúla sonracha ar fud an chórais chliniciúil ar fad. Is é is aidhm do Threoirlínte Náisiúnta Cliniciúla treoir agus caighdeáin a chur ar fáil maidir le cáilíocht, sábháilteacht agus éifeachtúlacht costais an chúraim sláinte in Éirinn a fheabhsú. Sula ndéanfaidh tú na treoirlínte sin a léamh agus a úsáid, ba cheart duit an séanadh seo agus ár dtreoir maidir le maoin intleachtúil a léamh. Tá acmhainní a bhaineann le conas Treoirlíne Náisiúnta Chliniciúil a fhorbairt ar fáil anseo.
Pointí spéise eile: