Oifig an Oifigigh Achomhairc um Míchumas – Foilseacháin

Le nuashonrú

Foilseacháin

Ráitis Airgeadais don Bhliain 2011

Ráitis Airgeadais don Bhliain 2010

Ráitis Airgeadais don Bhliain 2009

Ráitis Airgeadais don Bhliain 2008

Ráitis Airgeadais don Bhliain 2007

Tuarascáil Bhliantúil an Oifigigh Achomhairc um Míchumas 2011 Leagan Béarla

Tuarascáil Bhliantúil an Oifigigh Achomhairc um Míchumas 2010 Leagan Gaeilge

Tuarascáil Bhliantúil an Oifigigh Achomhairc um Míchumas 2010 Leagan Béarla

Conair an Phróisis Achomhairc 2010

Tuarascáil Bhliantúil an Oifigigh Achomhairc um Míchumas 2009 Leagan Gaeilge

Tuarascáil Bhliantúil an Oifigigh Achomhairc um Míchumas 2009 Leagan Béarla

Tuarascáil Bhliantúil an Oifigigh Achomhairc um Míchumas 2008

Tuarascáil Bhliantúil an Oifigigh Achomhairc um Míchumas 2007 Leagan Gaeilge

Tuarascáil Bhliantúil an Oifigigh Achomhairc um Míchumas 2007 Leagan Béarla

 

Láithreoireachtaí

Cad is Oifigeach Achomhairc um Míchumas ann agus cé hé? – Oíche Faisnéise 18 Aibreán 2011

Cad is Oifigeach Achomhairc um Míchumas ann agus cé hé?

Ról agus Feidhm an Oifigigh Achomhairc um Míchumas, Láithreoireacht do Chumann Síceolaithe Éireann 16 Meitheamh 2010

An Ceart chun Sásaimh faoin Acht um Míchumas 2005, Béal Átha na Muice 25 Meán Fómhair 2009

An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Míchumas 20 Aibreán 2009

An Lá Náisiúnta Comhroinnte Faisnéise Feabhra 2009

Cruinniú le hOifigigh Ghearán de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Nás 4 Nollaig 2008