An tOifigeach Achomhairc um Míchumas

Ráiteas Misin:

“Seirbhís sásaimh atá neamhspleách, inrochtana, trédhearcach agus cothrom a chur ar fáil agus a sholáthar ar bhealach tráthúil cúirtéiseach le haghaidh achomhairc mhíchumais.”
 Cúlra

Oifigeach neamhspleách a gceapann an tAire Sláinte é is ea an tOifigeach Achomhairc um Míchumas. Cuireann an tOifigeach seirbhís achomhairc ar fáil do dhaoine a bhfuil fonn orthu achomharc a dhéanamh

  • in aghaidh cinnidh nó molta ó oifigeach gearán de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a rinneadh faoin Acht um Míchumas 2005, nó
  • in aghaidh teip ar FSS nó ar sholáthraí seirbhíse oideachais moladh de chuid oifigeach gearán a chur chun feidhme.

Faoi alt 18(1) den Acht um Míchumas 2005, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh nó molta ó oifigeach gearán de chuid FSS má easaontaíonn tú leis an gcinneadh nó leis an moladh.

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh leis an Oifigeach Achomhairc um Míchumas freisin mura ndearna FSS nó soláthraí seirbhíse oideachais cur chun feidhme ar mholadh a rinne oifigeach gearán FSS.

San am i láthair, níl feidhm ag an Acht agus ag an bpróiseas achomhairc ach maidir le leanaí a rugadh an 1 Meitheamh 2002 nó ina dhiaidh.