Inrochtaineacht

Maidir leis an suíomh Gréasáin seo

Cuimsíonn suíomh Gréasáin na Roinne Sláinte gnéithe a chuirfidh le caighdeán do chuairte a fheabhsú. Is iad na gnéithe is tábhachtaí díobh ná:

 • Gnéithe do chuairteoirí ag a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta
 • Gnéithe le haghaidh amharc ar cháipéisí in-íoslódáilte, ar scannáin agus ar inneachar eile

Má tá ceisteanna agat a bhaineann go sonrach leis na hoibleagáidí ar an Roinn Sláinte faoin Acht Míchumais 2005, déan teagmháil lenár nOifigeach Rochtana. Más mian leat aon aiseolas eile a chur ar fáil dúinn faoin suíomh Gréasáin seo, déan teagmháil linn.

Cuairteoirí ag a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta

Éist leis an inneachar ar an suíomh seo de réir mar a léitear amach ‘os ard’ é le do ríomhaire

Tá labhairt cumasaithe ar an suíomh Gréasáin seo. Ciallaíonn sé sin gur féidir leat éisteacht leis na focail ar an suíomh de réir mar a léitear amach ‘os ard’ iad le do ríomhaire. Tá sé sin úsáideach do dhaoine ag a bhfuil deacrachtaí foghlama, atá faoi mhíchumas éadrom radhairc nó ag a bhfuil Béarla mar dhara teanga.

Tá an tseirbhís seo saor in aisce do chách.

D’fhonn úsáid a bhaint aisti, ní mór duit:

Ríomhchlár bogearraí darb ainm BrowseAloud a íoslódáil

Díriú leis an luchóg ar an téacs ar an suíomh Gréasáin ba mhaith leat a chloisteáil

Déanfaidh BrowseAloud an téacs a léamh ‘os ard’ ansin

Mura féidir leat aon fhuaim a chloisteáil:

 • déan cinnte go bhfuil acmhainn fuaime ag do ríomhaire agus go bhfuil callairí nó cluasáin plugáilte isteach
 • déan cinnte go bhfuil an airde curtha air

Más mian leat foghlaim faoi BrowseAloud nó má tá ceisteanna agat faoin dóigh a n-oibríonn sé, téigh chuig suíomh Gréasáin BrowseAloud.

Méid an téacs ar an suíomh Gréasáin seo a athrú

Má cheapann tú gur róbheag le léamh gan stró atá méid an téacs ar an suíomh Gréasáin seo, féadfaidh tú a mhéid a athrú. Braitheann an dóigh le déanamh amhlaidh ar do bhrabhsálaí Idirlín, is é sin, an ríomhchlár bogearraí, a mbaineann tú úsáid as d’fhonn amharc ar an nGréasán.

Ligeann roinnt brabhsálaithe Idirlín duit méid an téacs a athrú go simplí ach na heochracha ‘rialtán’ nó ‘alt’ a bhrú síos agus an roth i lár do luchóige a úsáid le zúmáil isteach nó amach.

Chomh maith leis sin, ligeann na heochracha aicearra seo a leanas duit zúmáil isteach agus amach.

 • Brúigh ar Ctrl agus ar + leis an méid a mhéadú
 • Brúigh ar Ctrl agus ar – leis an méid a laghdú
 • Brúigh ar Ctrl agus ar 0 le dul ar ais chuig an méid réamhshocraithe

Baintear úsáid as aicearraí freisin le méid an téacs ar Apple Mac (gach brabhsálaí) a athrú:

 • Brúigh ar Cmd agus ar + leis an méid a mhéadú
 • Brúigh ar Cmd agus ar – leis an méid a laghdú
 • Brúigh ar Cmd agus ar 0 le dul ar ais chuig an méid réamhshocraithe

Is féidir leat méid an téacs a athrú in Microsoft Internet Explorer, Firefox (Mozilla), Google Chrome nó Apple Safari ar Ríomhaire Pearsanta (PC) ach úsáid a bhaint as an roghchlár nó as an mbarra uirlisí:

Méid an téacs a athrú ach an barra uirlisí a úsáid

Bain úsáid as an gcnaipe ‘leathanach’ ar bharra uirlisí do bhrabhsálaí Idirlín

roghnaigh ‘Méid an Téacs’

roghnaigh an mhéid ag ar mian leat amharc ar an suíomh Gréasáin

Méid an téacs a athrú ach an roghchlár a úsáid

 • Téigh chuig an roghchlár ar bharr fhuinneog do bhrabhsálaí Idirlín
 • roghnaigh ‘Amharc’ ón liosta roghanna
 • roghnaigh ‘Méid an Téacs’ agus roghnaigh an mhéid ag ar mian leat amharc ar an suíomh Gréasáin

Amharc ar scannáin, ar cháipéisí agus ar inneachar eile

Cé gur ar fáil mar ghnáth-théacs atá an chuid is mó den inneachar ar an suíomh Gréasáin seo, foilsíodh roinnt den inneachar i bhformáidí éagsúla. Tá sé sin amhlaidh toisc gur féidir faisnéis áirithe a thaispeáint ar dhóigheanna eile, amhail físeán.

Is minic a bhíonn sé riachtanach píosa beag bogearraí, ar a dtugtar ‘breiseán’, a chur le do ríomhaire le hamharc ar inneachar den chineál seo.

Tá na breiseáin a úsáidtear leis an suíomh Gréasáin seo ar fáil thíos. Is iad déantóirí creidiúnacha a dhéanann iad. Mar sin de, is beag baol atá iontu do do ríomhaire. Déanta na fírinne, is féidir go bhfuil roinnt díobh suiteáilte ar do chóras cheana féin.