Cúram Príomhúil

Forbraímid beartas agus reachtaíocht chun tacú le seirbhísí cúram sláinte ar ardchaighdeán a sholáthar sa phobal. Áirítear leis na seirbhísí sin Foirne Cúraim Phríomhúil a fhorbairt; drugaí agus leigheasanna a phraghsáil agus a sholáthar faoi Scéim na Seirbhísí Ginearálta Leighis (SGL) (Cárta Leighis), faoi na scéimeanna drugaí pobail agus faoi na Scéimeanna Fiaclóireachta agus Optúla.

Príomhchuspóirí agus Príomhstraitéisí:

  • Forfheidhmiú na Straitéise Cúraim Phríomhúil a chur chun cinn, a éascú agus a mhonatóiriú.
  • Beartas a fhorbairt agus soláthar seirbhíse a mhonatóiriú sna réimsí seo a leanas: cleachtas ginearálta, seirbhísí fiaclóireachta, seirbhísí optúla agus seirbhísí éisteolaíochta agus cosliachta pobail
  • Saincheisteanna conartha a bhaineann le Liachleachtóirí Ginearálta, le Fiaclóirí le Cógaiseoirí agus le Radharceolaithe
  • An beartas praghsála agus aisíocaíochta a fhorbairt agus a athbhreithniú faoi na scéimeanna SGL agus drugaí pobail.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach

Teresa Cody

Príomh-Oifigigh   Chúnta

Pat Creedon
Bernadette McDonnell
Tommy Wilson

Fón (01) 635 4000