Cumhdach Dhaoine Fásta

Adult-SafeguardingPríomhthosaíocht don Rialtas is ea sabháilteach agus cosaint gach duine fásta a d’fhéadfadh a bheith i mbaol díobhála nó mí-úsáide. Tá creat polasaithe agus nósanna imeachta i bhfeidhm chun cumhdach a thabhairt do dhaoine fásta a d’fhéadfadh a bheith i mbaol mí-úsáide, díobhála agus dúshaothraithe san earnáil sláinte, agus tá bearta breise á bhforbairt chun an creat seo a neartú.

I mí na Nollag 2017, d’fhaobhaigh an Rialtas forbairt bheartais náisiúnta don earnáil sláinte um chumhdach dhaoine fásta. Beidh an beartas i bhfeidhm ar fud speictream leathan na hearnála sláinte, .i. san earnáil phoiblí, phríobháidigh agus dheonaigh. Tá tús curtha cheana le fhorbairt an pholasaí seo, le cúnamh ó Ghrúpa Stiúrtha a leanfaidh lena chuid oibre i rith 2019. Táthar ag súil go mbeidh beartas náisiúnta na hearnála sláinte, nuair a bheidh sé forbartha agus faofa, mar bhunús do reachtaíocht chuí.

Uasdátófar an leathanach seo go rialta.