Comhairliúchán Poiblí

Maidir leis na comhairliúcháin phoiblí orthu seo a leanas:

  • An Beartú Tosaíochta agus an Dearbhú Cáilíochta a dhéanann CNÉC ar an Iniúchadh Cliniciúil Náisiúnta
  • Caighdeáin um Threoir maidir le Cleachtas Cliniciúil ó CNÉC.

Tá na comhairliúcháin sin dúnta anois agus ní ghlacfar le haon aighneachtaí eile ina leith.

Tabhair faoi deara: Féadfar aon aighneachtaí a gheofar a chur ar fáil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise. Dá réir sin, féadfar iad a fhoilsiú ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte freisin.