Comhairleoir Dlí

Feidhmeanna agus Freagrachtaí

  • Comhairle dlí atá neamhchlaon agus neamhspleách a chur ar an Aire agus ar an Roinn.
  • Comhairle a chur ar gach Aonad laistigh den Roinn, de réir mar is gá, maidir le hábhair dhlíthíochta.
  • Páirt a ghlacadh i gclár reachtaíochta an Aire trí chomhairle a chur ar fáil maidir le Cinn Bhillí agus le hábhar ionstraimí reachtúla.

Déan teagmháil le

Ceann na Rannóige Dlí Angela Ó Floinn
Comhairleoirí Dlí Wesley Farrell
Ronan Horgan
r-phost legal_section@health.gov.ie