An tAthbhreithniú ó Shainphainéal ar Scagthástáil Ceirbheacs

Chuir an tAire Sláinte Athbhreithniú ó Shainphainéal neamhspleách ar Scagthástáil Ceirbheacs ar bun mar chuid den imscrúdú ar shaincheisteanna a bhaineann le Clár Scagthástála CervicalCheck.

Is é Coláiste Ríoga na gCnáimhseoirí agus na nGínéiceolaithe (RCOG) a chuirfidh an t-athbhreithniú i gcrích, le hionchur ó shaineolaithe ón gCumann Briotanach um Cholpascópacht agus Paiteolaíocht Cheirbheacsach.

Is é cuspóir an athbhreithnithe dearbhú cliniciúil a thabhairt do na mná a ghlac páirt i gclár náisiúnta scagthástála CervicalCheck (an clár náisiúnta scagthástála ceirbheacs) agus ar tháinig ailse cheirbheacs ionrach orthu ina dhiaidh sin maidir le huainiú a ndiagnóise agus a gcóireála.

Féachfaidh an painéal le teacht, cibé áit is féidir, ar aon mhainneachtain cásanna ailse a chosc nó idirghabháil a dhéanamh iontu i gcéim níos luaithe. Ullmhóidh sé tuarascálacha achoimre aonair i scríbhinn do gach bean lena mbaineann, ar tuarascálacha iad ina leagfar amach na fíricí agus a measúnú saineolach neamhspleách ar na fíricí sin.

Cuirfear tuarascáil faoi bhráid an Aire Sláinte lena foilsiú nuair a bheidh an t-athbhreithniú thart. Déanfar sa tuarascáil sin moltaí, de réir mar is cuí, a mbeidh mar aidhm leo feabhas a chur ar an gcúram a thugtar do mhná.

Bunaithe ar an rannpháirtíocht tosaigh idir an Roinn agus RCOG, is léir go dtógfaidh sé roinnt míonna chun athbhreithniú chomh mór agus chomh casta seo a chríochnú.  Meastar go dtógfaidh sé 6 mhí ar a laghad chun an fhaisnéis riachtanach ar fad a scrúdú, chun tabhairt faoin anailís a theastaíonn agus chun tuarascálacha aonair i scríbhinn a ullmhú do gach cás a ndearnadh athbhreithniú orthu.

I bhfianaise na ngnéithe íogaire den tsaincheist seo, chinn an Coiste Stiúrtha Scagthástála Ceirbheacs, sula gcuirfí iad ar áireamh san athbhreithniú, go lorgófaí toiliú feasach i scríbhinn ó na mná lena mbaineann nó ó neasghaol aon bhan a fuair bás.  Chuir an tAire Sláinte Coiste Stiúrtha Scagthástála Ceirbheacs ar bun chun maoirseacht a dhéanamh ar an dóigh a mbíonn cinntí tábhachtacha ón Rialtas maidir le CervicalCheck (an Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs) á gcur chun feidhme agus chun dearbhú a thabhairt i ndáil leis an gcur chun feidhme sin.

Cliceáil anseo chun amharc ar na Téarmaí Tagartha – An tAthbhreithniú ón Sainphainéal
Cliceáil anseo chun amharc ar an mBileog Faisnéise Othar ó RCOG