An tAonad um Leigheasanna, Drugaí Rialaithe agus Reachtaíocht Chógaisíochta

Ó thaobh leigheasanna de, tá an t-aonad freagrach as forbairt agus forfheidhmiú a dhéanamh ar bheartais agus ar reachtaíocht lena gcosnaítear sláinte agus sábháilteacht an phobail mhóir i dtaca le leigheasanna, le feistí leighis, le cosmaidí agus le nimh. Oibrímid go dlúth le Bord Leigheasra na hÉireann, arb é an t-údarás inniúil in Éirinn ó thaobh leigheasanna, feistí leighis agus cosmaidí de. Déanaimid maoirseacht ar obair an Bhoird freisin.

Ar leibhéal idirnáisiúnta, cuirimid le reachtaíocht AE a fhorbairt ag Meitheal Chomhairle an AE um Chógaisíocht agus Fheistí Leighis.

Tá an t-aonad ina Chomhlacht Maoirseachta ar choistí eitice taighde i gcás trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Is féidir reachtaíocht maidir le leigheasanna, le feistí leighis agus le cosmaidí a fháil anseo.

Ó thaobh reachtaíocht chógaisíochta de, déanaimid forbairt agus forfheidhmiú ar bheartas agus ar reachtaíocht maidir le cógaiseoirí agus le cógaslanna a rialáil, lena n-áirítear beartas oideachais chógaisíochta agus beartas oiliúna cógaisíochta a fhorbairt agus ról gairmiúil an chógaiseora sa chóras cúram sláinte. Oibrímid go dlúth le Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (CCÉ), an comhlacht reachtúil neamhspleách a bunaíodh leis an Acht Cógaisíochta 2007, chun gairm na cógaisíochta agus cógaslanna in Éirinn a rialáil i leith na n-ábhar sin. Déanaimid maoirseacht ar obair CCÉ freisin, lena n-áirítear socruithe rialachais agus oibríochtaí faoin Acht.

Déanann an tAonad seo cathaoirleacht ar an bhFóram um Shábháilteacht Cógas, a fhorfheidhmíonn na moltaí maidir le sábháilteacht cógas a dhéantar i dTuarascáil an Choimisiúin um Shábháilteacht Othar.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach: Pamela Carter
Príomh-Oifigigh Chúnta: Siobhán Kennan
Mary Dowling
Cógaiseoir: Folúntas
r-phost: medicines_unit@health.gov.ie
fón: (01)6354000