An tAonad um Incháilitheacht

Is é an príomhról atá againn:

  • An creat dlí reatha maidir le hincháilitheacht do sheirbhísí sláinte a bhainistiú agus a fhorbairt.
  • Soiléiriú a thabhairt ar shocruithe reatha maidir le hincháilitheacht do sheirbhísí sláinte sa tír seo agus san AE.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht Scéimeanna na gCártaí Leighis agus na gCártaí Cuairte LG.

Príomhréimsí Beartais

  • Incháilitheacht do Sheirbhísí Sláinte
  • Cártaí Leighis
  • Cártaí Cuairte LG
  • Cúram Dochtúirí Ginearálta Uilechoiteann
  • Táillí ar Sheirbhísí Ospidéil Phoiblí
  • Incháilitheacht do Chúram Sláinte Trasteorann san AE

Déan teagmháil le

Príomh-Oifigeach Matthew Collins
Príomh-Oifigeach   Cúnta/Príomh-Oifigigh Chúnta Marie Dempsey
Tom Monks
Fón 00353(1) – 6354000
Ríomhphost Eligibility_Unit@health.gov.ie