An tAonad um Beartas na nOspidéal Géarmhíochaine 2

Áirítear iad seo a leanas le freagrachtaí an Aonaid seo

Cur chun feidhme bheartais an Rialtais maidir le Grúpaí Ospidéal a fhorbairt agus a mhaoirsiú – lena n-áirítear socrúcháin rialachais agus athchumrú seirbhísí ospidéil chun a chinntiú go soláthraítear seirbhísí ospidéil atá sábháilte agus ar ardchaighdeán.

Maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt an ospidéil nua do leanaí ar aon dul le beartas an Rialtais, lena n-áirítear obair a dhéanamh le Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh maidir leis an ospidéal nua a thógáil agus obair a dhéanamh le Grúpa an Ospidéil do Leanaí maidir le seirbhísí péidiatracha a chomhtháthú.

Maoirseacht a dhéanamh ar sheirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine i nGrúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath/Lár Tíre, i nGrúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Thoir agus i nGrúpa an Ospidéil do Leanaí.

Déan teagmháil le

Ceann an Aonaid Fionnuala Duffy
Príomh-Oifigigh Chúnta Celeste O’Callaghan
Sinéad Quill
Fón 01-6354000