An tAonad um Beartas na nOspidéal Géarmhíochaine 1

Áirítear iad seo a leanas le freagrachtaí an Aonaid seo

  • Maoirseacht agus monatóireacht a dhéanamh ar an Aonad Seachadta Speisialta, ar an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála agus ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i ndáil le feabhsú feidhmíochta i seirbhísí géarmhíochaine trí thagairt a dhéanamh do Phlean Seirbhíse FSS;
  • Comhoibriú leis an Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí, Tuaisceart Éireann, i ndáil le seirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine, seirbhísí cairdiacha ó bhroinn ach go háirithe
  • Obair a dhéanamh le Rannóga eile chun ionchur beartais ospidéil ghéarmhíochaine a chur le hathchóirithe gaolmhara córais ar mhaithe lena chinntiú go nglactar le dearcadh comhtháite straitéiseach i leith athchóirithe seirbhísí géarmhíochaine;
  • Maoirseacht agus tuairisciú a dhéanamh ar sheirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine i nGrúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh agus i nGrúpa Ospidéal an Iarthair/an Iarthuaiscirt;
  • Maoirseacht a dhéanamh ar an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (CNCC) agus tuairisc a thabhairt air;
  • Ceapacháin Bhoird a riar i ndáil le CNCC agus le hospidéil atá sna Grúpaí Ospidéal thuasluaite, de réir mar is cuí.

Déan teagmháil le

Príomh-Oifigeach: Charlie Hardy
Príomh-Oifigeach Cúnta: Miriam Joyce
Fón 01-6354000