An tAonad um Athchóiriú Struchtúr Sláinte

Cuirimid beartas le chéile le haghaidh athchóiriú struchtúr sláinte a chur chun feidhme agus déanaimid maoirseacht ar an gcur chun feidhme sin, faoi mar a shamhlaítear sa chreat Future Health (Sláinte sa Todhchaí) agus sa Pháipéar Beartais Leanann Airgead an tOthar.

Is é an aidhm atá againn ná na struchtúir nua don tseirbhís sláinte a dhearadh agus a thuairisciú, bunaithe ar scoilt idir an ceannaitheoir agus an soláthraí agus ar dhíscaoileadh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), agus reachtaíocht a fhorbairt lena gcuirfear na struchtúir nua sin i bhfeidhm. Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Future Health (Sláinte sa Todhchaí) agus faoin gClár um Athchóiriú Struchtúrtha.

Ó thaobh an chreata Leanann Airgead an tOthar de, déanaimid maoirseacht ar a chur chun feidhme in ospidéil phoiblí agus, de réir a chéile, forbróimid beartas i ndáil leis an gcreat a leathnú chuig an mór-Sheirbhís Sláinte. Is féidir faisnéis a fháil anseo faoin Oifig um Praghsáil Cúram Sláinte, a shocraíonn na praghsanna ar a bhfuil an córas Leanann Airgead an tOthar bunaithe.

Táimid ag obair ar reachtaíocht faoi láthair freisin, lena bhforálfar do dhíbhunú Vóta FSS. Foilsíodh an Bille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Cúrsaí Airgeadais) i mí na Nollag 2013. Foráiltear leis an mBille sin gur trí Vóta Oifig an Aire Sláinte a mhaoineofar FSS ó mhí Eanáir 2015. Foráiltear leis an mBille freisin do shocrú nua rialachais airgeadais a thabhairt isteach i ndáil le cur isteach an Phlean Seirbhíse agus i ndáil leis an dóigh a maoineofar FSS. Tá an reachtaíocht os comhair an Oireachtais faoi láthair.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach David Smith
Príomh-Oifigeach   Cúnta/Príomh-Oifigigh Chúnta Robert Deegan
Tony Flynn
Fón 01 6354212
Ríomhphost mftp@health.gov.ie