An tAonad um Árachas Sláinte Uilechoiteann

Tá freagracht orainn as an mbeartas Árachais Sláinte Uilechoitinn.

Is é an príomhchuspóir atá againn ná an Páipéar Bán ar Árachas Sláinte Uilechoiteann a thabhairt chun críche agus a fhoilsiú agus an próiseas comhairliúcháin a chomhordú ina dhiaidh sin.

Ní mór dúinn Coimisiún a chur ar bun, rud a dhéanfaidh moltaí costáilte mionsonraithe ar raon feidhme agus ar chomhdhéanamh ‘an bhascaeid’ seirbhísí sláinte atá le cuimsiú sa phacáiste caighdeánach ÁSU. Ní mór dúinn anailís chostála a dhéanamh ar Árachas Sláinte Uilechoiteann, tograí beartais a fhorbairt ar na meicníochtaí tacaíochta airgeadais do ÁSU agus scóip an chreata d’Acht um Árachas Sláinte Uilechoiteann a mheas ina dhiaidh sin.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi ÁSU.

Tugaimid tacaíocht dár gcomhghleacaithe sa Roinn freisin maidir le fianaise taighde a úsáid chomh héifeachtach agus chomh héifeachtúil agus is féidir ar mhaithe lenár gcumas anailíseach a fheabhsú. Soláthraímid seirbhísí leabharlainne agus feasachta agus cuirimid an fhianaise atá ann faoi láthair san áireamh in athbhreithnithe fianaise. Oibrímid lenár gcomhghleacaithe chun úsáid fianaise taighde a chomhtháthú lenár gcuid oibre. Chomh maith leis sin, reáchtálaimid seimineáir agus eisímid treoir ar mhaithe le hacmhainn a fhorbairt. Oibrímid le páirtithe leasmhara eile, go háirithe an Bord Taighde Sláinte.

Cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoinár gcuid taighde, foilseachán agus staitisticí.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigigh Laura McGarrigle
Príomh-Oifigigh Chúnta Emer Brady
Robert Murphy (Oifigeach Sinsearach Taighde Eacnamaíoch)
Fón: (01) 635 4000
Ríomhphost: uhiunit@health.gov.ie