An tAonad um Árachas Sláinte Príobháideach

Feidhmeanna agus Freagrachtaí

Beartas agus Rialáil i ndáil leis an Margadh Árachas Sláinte Príobháideach

  • VHI – Údarú agus saincheisteanna eile, an cás de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir le maolú ina measc
  • Idirchaidreamh le feidhmeannaigh an Aontais Eorpaigh maidir le cúrsaí árachas sláinte príobháideach
  • An Scéim um Chothromú Fiontar 2013
  • An Margadh Árachas Sláinte Príobháideach a athstruchtúrú
  • Cúrsaí an Chreata Rialachais Chorparáidigh i ndáil leis an Údarás Árachas Sláinte agus le VHI.
  • Bainistíocht dlíthíochta i ndáil le cúrsaí Árachas Sláinte Príobháideach
  • Rialacháin um Shochar Íosta i ndáil le polasaithe árachas sláinte príobháideach
  • Rialacháin um Rátálacha Pobail Saoil

Cliceáil anseo chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi Árachas Sláinte Príobháideach in Éirinn, lena n-áirítear an Scéim um Chothromú Fiontar, an Rátáil Phobail agus obair an Údaráis Árachas Sláinte.

Reachtaíocht