An tAire le freagracht as Míchumas, Comhionannas, Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta

Minister Lynch

Ceapadh Kathleen Lynch mar Aire Stáit ag an Roinn Sláinte agus ag an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí le freagracht as Míchumas, Comhionannas, Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta an 10 Márta 2011.

Tá an tAire Lynch freagrach as beartas an Rialtais maidir le Míchumas, Comhionannas, Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta a fhorbairt agus a chur in iúl.  Tá sí i gceannas ar bhun-Chlár Athchóirithe Meabhairshláinte in Éirinn (Fís don Athrú).

Toghadh í chuig an Dáil den chéad uair i 1994. Toghadh í ina dhiaidh sin an athuair in 2002 agus tá a suíochán coinnithe aici ó shin i leith.

Ionadaí poiblí lánaimseartha is ea í agus bhí sí ina comhalta den Chomhchoiste Parlaiminteach um Shláinte in 2007, den Chomhchoiste Parlaiminteach um Dhlí agus Ceart, Comhionannas, Cosaint agus Cearta na mBan 2002-2007 agus den Chomhchoiste Parlaiminteach um Fhiontair agus Gnóthais Bheaga 2002 – 2006.

Tá Kathleen Lynch pósta le Bernard agus tá ceathrar leanaí acu.
Tá Kathleen Lynch ar Facebook, Twitter, YouTube agus Flickr.