An Preas, Cumarsáid agus Gnóthaí Parlaiminteacha (lena n-áirítear Saoráil Faisnéise)

Cé sinn

San Aonad seo, déanaimid idirchaidreamh leis na meáin (Preas), táimid inár stiúrthóir ar shuíomh Gréasáin na Roinne (Cumarsáid) agus tacaímid leis an Aire, leis na hAirí Stáit agus leis an Ard-Rúnaí agus iad ag freastal ar Choistí an Oireachtais (Gnóthaí Parlaiminteacha). Comhordaímid obair na Roinne freisin ar Shaoráil Faisnéise (SF) agus ar na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis Chomhshaoil (RFC) 2007.

Céard a dhéanaimid

Tugaimid freagra ar cheisteanna ó na meáin agus coinnímid suíomh Gréasáin na Roinne cothrom le dáta.

Tugaimid tacaíocht agus faisnéis don Aire, do na hAirí Stáit agus don Ard-Rúnaí agus iad ag freastal ar Choistí an Oireachtais. Is féidir faisnéis a fháil faoi sin anseo.

Tugaimid tacaíocht don Aire, do na hAirí Stáit agus don Ard-Rúnaí Gnóthaí Parlaiminteacha (Ceisteanna Parlaiminteacha, Ceisteanna Tráthúla, Díospóireachtaí Atrátha agus Uiríll) a chomhlíonadh go héifeachtach. Ina theannta sin, déanaimid idirchaidreamh leis an Rannóg um Ghnóthaí Parlaiminteacha i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) de réir mar is gá agus is cuí.

Is féidir leat freagraí ar cheisteanna parlaiminteacha a fháil ar www.oireachtas.ie agus is féidir leat teacht ar fhreagraí FSS ar cheisteanna parlaiminteacha anseo

Cabhraíonn an tAonad um Shaoráil Faisnéise leis an Roinn dualgais reachtúla na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus na Rialachán maidir le Rochtain ar Fhaisnéis Chomhshaoil (RFC) 2007 a chomhlíonadh. Chomh maith leis sin, déanann sé idirchaidreamh leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta maidir le laghdú a dhéanamh ar an ualach riaracháin atá ar an lucht gnó. Má tá iarratas Saoráil Faisnéise agat, cliceáil anseo

Déan teagmháil linn

Príomh-Oifigeach Séamus   Hempenstall
Preas-Oifig
Príomh-Oifigeach   Cúnta Paul   Bailey
Ard-Oifigeach   Feidhmiúcháin Sean Howlett
Teileafón: 01 – 635   4477
Ríomhphost: press_office@health.gov.ie
Twitter: @roinnslainte
Gnóthaí Parlaiminteacha
Príomh-Oifigeach   Cúnta Paul   Howard
Ard-Oifigeach   Feidhmiúcháin Anya   McKenna, Celine Brosnan
Saoráil Faisnéise
Príomh-Oifigeach   Cúnta Derek   McCormack
Ard-Oifigeach   Feidhmiúcháin Kathleen Butler