An Oifig um Bainistíocht an Chláir Athchóirithe

Comhordaímid forfheidhmiú an phlean athchóirithe sa Roinn.

Tá freagracht orainn as na nithe seo a leanas:

  • a chinntiú go n-oibríonn na snáitheanna éagsúla oibre le chéile chun na cuspóirí athchóirithe foriomlána a bhaint amach;
  • tuairim straitéiseach a ghlacadh maidir le tráthchlárú agus seicheamhú na snáitheanna oibre;
  • gníomhaíochtaí cumarsáide, monatóireachta agus rialaithe don chlár.

Oibrímid go dlúth leis na príomhpháirtithe leasmhara go léir sa chóras sláinte ar mhaithe le cur chun feidhme comhoibríoch rathúil a chinntiú.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach Cúnta Noelle Waldron

Bainisteoir Tionscadail Orla O’Brien

Oifigeach Riaracháin Aishling Cronin

Oifigeach Cléireachais Olga Conroy