Maidir Linne

Tá Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar sa Roinn Sláinte curtha ar bun ag an Roinn. Tá sé beartaithe go soláthróidh an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar an cheannaireacht a theastaíonn i dtaca leis an mbeartas maidir le sábháilteacht othar, i dtaca le reachtaíocht a bhaineann le sábháilteacht othar agus i dtaca le maoirseacht. Beidh obair na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar á treorú ag Comhairle Chomhairleach Náisiúnta um Shábháilteacht Othar. Beidh 3 shruth aici, is iad sin éifeachtacht chliniciúilfaireachas ar shábháilteacht othar agus tathant agus beartas othar.

Stiúrthóir na hOifige Náisiúnta um Shábháilteacht Othar – An Dr Kathleen Mac Lellan

An beartas maidir le sábháilteacht othar – Eithne Barron, David Keating agus Susan Reilly

Tathant othar – Loretta Jenkins agus Ciara Norton

Éifeachtacht Chliniciúil – An Dr Sarah Condell, Pauline Dempsey, Rosarie Lynch agus an Dr Niamh O’Rourke

Comhlachtaí faoi choimirce na Roinne Sláinte

Is é an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) an tÚdarás neamhspleách arb é is aidhm dó feabhas leanúnach a bhrú chun cinn i seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann. Tá freagracht reachtúil ar HIQA as an méid seo a leanas:

  • Caighdeáin a Leagan Síos le haghaidh Seirbhísí Sláinte agus Sóisialta
  • Faireachán a dhéanamh ar Cháilíocht Chúram Sláinte
  • Measúnú Teicneolaíochta Sláinte
  • Faisnéis Sláinte
  • An Chigireacht Seirbhísí Sóisialta

Foilseacháin