Frithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach

Cad is Frithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach ann?

Is ionann ábhair fhrithmhiocróbacha agus cógais a úsáidtear chun ionfhabhtuithe agus galair a chóireáil. Tá siad ríthábhachtach do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe araon. Tagann frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach chun cinn i gcás nach bhfuil ábhar frithmhiocróbach chomh héifeachtach is a bhíodh maidir le cóireáil a chur in aghaidh ionfhabhtú nó galar a bhfuil miocrorgánach ina chúis leis.

Tá forbairt na frithsheasmhachta ina feiniméan nádúrtha nach féidir a sheachaint nuair a úsáidtear ábhair fhrithmhiocróbacha chun cóireáil a chur in aghaidh galair. Is é an fhadhb atá ann faoi láthair ná gurb amhlaidh, mar gheall ar an lear mór ábhar frithmhiocróbach a bhíonn á n-úsáid ar fud an domhain chun daoine agus ainmhithe a chóireáil agus le haghaidh cásanna eile, go mbíonn méaduithe suntasacha ag teacht ar ráta forbartha na frithsheasmhachta. Dá bharr sin, bíonn sé ag éirí níos deacra cóireáil a chur in aghaidh ionfhabhtuithe coitianta agus bíonn miocrorgánaigh atá frithsheasmhach in aghaidh cuid mhór antaibheathach ag teacht chun cinn. Tugtar tarbhfhrídí ar na cineálacha miocrorgánach sin.

Cé go bhfuil an téarma ‘frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach’ in úsáid ar fud an doiciméid, is dírithe go sonrach ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach atá cuid mhór de na sonraí agus na gníomhaíochtaí atá leagtha amach i bplean gníomhaíochta náisiúnta na hÉireann um fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach, atá ar an gcéad cheann dá leithéid.