Soláthraithe cúram sláinte a cheadúnú

Tá reachtaíocht ullmhaithe ag an Roinn ina moltar córas éigeantach ceadúnaithe i gcomhair ospidéil phoiblí agus phríobháideacha agus soláthraithe a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí ardriosca cúraim sláinte eile. Tá sí ceaptha sábháilteacht a fheabhsú d’othair ach a chinntiú go gcomhlíonfaidh soláthraithe croíchaighdeáin, a chuirfear i bhfeidhm ar bhealach comhsheasmhach, córasach.
Cheadaigh Airí an Rialtais an Bille um Shábháilteacht Othar (Ceadúnú) ar an 12 Nollaig 2017 agus tá sé á chur ar aghaidh anois chuig Comhchoiste an Oireachtais um Shláinte le go mbeidh siad in ann iniúchadh a dhéanamh air roimh a achtú.

Scéim Ghinearálta an Bhille um Shábháilteacht Othar (Ceadúnú)

Scéim Ghinearálta den Bhille um Fhaisnéis Sláinte agus Sábháilteacht Othar