Máinliacht Chosmaideach

I bhfianaise na n-ábhar imní a cuireadh in iúl le déanaí i dtaca le sábháilteacht agus cáilíocht na ngnáthamh máinliachta cosmaidí in Éirinn, d’ullmhaigh Oifig an Phríomhoifigigh Mhíochaine treoir ghairid i gcomhar le Cumann Máinlianna Plaisteacha na hÉireann. Tugtar roinnt moltaí sa treoir do dhaoine aonair atá ag breithniú cé acu a rachaidh nó nach rachaidh siad faoi ghnáthaimh mháinliachta cosmaidí. Leis sin, nuashonraítear an treoir roimhe a d’eisigh an Príomhoifigeach Míochaine chuig Turasóirí Máinliachta Cosmaidí i mí na Samhna 2010.

Dúirt an Dr Tony Holohan, an Príomhoifigeach Míochaine: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Cumann Máinlianna Plaisteacha na hÉireann agus go háirithe leis an Dr Patricia Eadie, Uachtarán an Chumainn, as an gcabhair agus an tacaíocht a thug siad agus an treoir rífhaisnéiseach ríchabhrach seo á tiomsú. Creidim go dtugtar comhairle an-úsáideach an-phraiticiúil sa treoir d’othair ionchasacha agus iad ag breithniú cé acu a rachaidh nó nach rachaidh siad faoi ghnáthaimh mháinliachta cosmaidí.

“Is é an toradh atá ar fhadhb na n-ionchlannán cíche PIP in Éirinn ná gur leagadh béim ar na fadhbanna a d’fhéadfadh teacht aníos i ngnáthaimh mháinliachta cosmaidí. D’iarr an tAire go gcuirfí faisnéis níos fearr i bhfeidhm do dhaoine ar mian leo dul faoi mháinliacht chosmaideach sa tír seo. Táimse sásta agus tá an Dr Eadie sásta gurb amhlaidh go gcuirfidh an treoir chomhpháirteach seo go mór leis an sprioc sin a bhaint amach”.

Moltaí d’othair atá ag breithniú cé acu a rachaidh nó nach rachaidh siad faoi ghnáthaimh mháinliachta cosmaidí