Beartas maidir le Sábháilteacht Othar agus maidir le Tathant

Tá an Comhairliúchán seo dúnta anois.

Comhairliúchán Poiblí ar Bheartas maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant

Tá Beartas maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant á fhorbairt ag an Roinn Sláinte faoi láthair.  Is é aidhm an bheartais feabhas a chur ar an dóigh a bhfreagraíonn an tseirbhís sláinte do ghearáin agus dul chun cinn a dhéanamh ar ghealltanas a tugadh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta (2016) chun seirbhís náisiúnta tathanta othar a bhunú.  Tá comhairliúchán náisiúnta ar siúl le geallsealbhóirí, le baill foirne agus leis an bpobal i gcoitinne faoi láthair chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt an bheartais.

Cuir do Thuairimí in Iúl Dúinn

Is féidir leat an ceistneoir ar líne a chomhlánú.   Beidh an Comhairliúchán ar oscailt go dtí an 22 Meitheamh 2017.

Is féidir cóip den cheistneoir a íoslódáil ag na naisc seo a leanas, ag brath ar an gcáil inar mhian leat do thuairimí a chur isteach:

Béarla Gaeilge
Duine den Phobal/Othar Word   PDF Word    PDF
Ball Foirne Sláinte Word   PDF Word    PDF
Soláthraí Seirbhíse Sláinte Word   PDF Word    PDF
Eagraíochtaí Eile san Earnáil Sláinte Word  PDF Word    PDF

 

Fógraíonn an tAire Harris comhairliúchán poiblí ar Bheartas nua maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant

Beartas maidir le Gearáin faoi Shábháilteacht Othar agus maidir le Tathant á Fhorbairt

Samhlacha tathanta othar – Achoimre ar an bhfianaise – Aibreán 2016