An Grúpa Stiúrtha Luach ar Airgead

 

 1. Baill den Ghrúpa Stiúrtha um Fhorfheidhmiú Luach ar Airgead
 2. Miontuairiscí ar chruinnithe an Ghrúpa Stiúrtha
 3. Cáipéisí Luach ar Airgead
  1. Value for Money and Policy Review of Disability Services in Ireland (2012)
  2. Value for Money and Policy Review of Disability Services in Ireland – Creat Náisiúnta Forfheidhmithe (2013)
  3. Report of Disability Policy Review (2010)
  4. Report on Public Consultation – Efficiency and Effectiveness of Disability Services in Ireland (2010)
  5. Report on Public Consultation – Efficiency and Effectiveness of Disability Services in Ireland (2010), Aguisín A
 4. An cháipéis maidir le Tionscnamh an Ghrúpa Stiúrtha agus Téarmaí Tagartha an Ghrúpa Stiúrtha