An Grúpa Maoirseachta – Tuarascáil ó HIQA ar Ospidéal Phort Laoise (2015)

An Grúpa Maoirseachta do Chur Chun Feidhme na Moltaí atá sa Tuarascáil ó HIQA ar Ospidéal Phort Laoise (2015)

Tar éis fhoilsiú na tuarascála ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) ar Ospidéal Phort Laoise i mí na Bealtaine 2015, chuir an tAire Sláinte Grúpa Maoirseachta ar bun chun maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme na moltaí atá sa tuarascáil. Tá sé de dhualgas ar an nGrúpa a chinntiú go gcuirfear na moltaí chun feidhme ina n-iomláine agus go ndéileálfar go cuí leis na saincheisteanna uile eile a thiocfaidh chun cinn. Bíonn an Grúpa Maoirseachta ag teacht le chéile ar bhonn míosúil agus tá sé ag obair go dlúth le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na bpríomhghníomhartha ardleibhéil a theastaíonn chun na moltaí ó HIQA a chur chun feidhme. Bunaithe ar an measúnú ón nGrúpa Maoirseachta ar an gcur chun feidhme a rinneadh go dtí seo, tá an Grúpa den tuairim go bhfuil ról iomlán á ghlacadh ag FSS san obair agus go bhfuil sí ag leanúint le cur chun feidhme na moltaí a shaothrú.

 

Téarmaí Tagartha don Ghrúpa Maoirseachta

Comhaltaí den Ghrúpa Maoirseachta

Plean cur chun feidhme don tréimhse go dtí an 31 Lúnasa 2016

Miontuairiscí ar chruinnithe an Ghrúpa Maoirseachta

Tuarascálacha ón nGrúpa Maoirseachta don Aire