An Coiste Stiúrtha Scagthástála Ceirbheacs

Chuir an tAire Coiste Stiúrtha Scagthástála Ceirbheacs ar bun chun maoirseacht a dhéanamh ar an dóigh a mbíonn cinntí tábhachtacha ón Rialtas maidir le CervicalCheck (an Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacs) á gcur chun feidhme agus chun dearbhú a thabhairt i ndáil leis an gcur chun feidhme sin.

Oibreoidh an Coiste chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna straitéiseacha fadtéarmacha freisin ar mhaithe lena chinntiú go reáchtálfar clár scagthástála ceirbheacs atá inbhuanaithe agus éifeachtach le leas shláinte na mban.

Téarmaí Tagartha agus Comhaltaí an Choiste Stiúrtha Scagthástála Ceirbheacs

Léigh an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ó Fhiosrúchán Scally an 11 Meitheamh anseo

Léigh an Chéad Tuarascáil ó Fhiosrúchán Scally an 11 Meitheamh anseo

Tuarascáil Fhorlíontach Fiosrúcháin Scóipe – Téarmaí Tagartha

An tAthbhreithniú ó Shainphainéal ar Scagthástáil Ceirbheacs