An Clár Sláinte agus Folláine

Brúnn an Clár Sláinte agus Folláine sa Roinn Sláinte pleanáil agus comhordú chun cinn don tionscadal Éire Shláintiúil.

Is é an creat Éire Shláintiúil an creat náisiúnta gníomhaíochta chun sláinte agus folláine mhuintir na hÉireann a fheabhsú. Dírítear ann go príomha ar chosc agus ar dhaoine a choinneáil sláinte ar feadh tréimhse níos faide. Is iad seo a leanas spriocanna an chreata Éire Shláintiúil:

  • An céatadán de dhaoine a bhíonn sláintiúil ag gach céim dá saol a mhéadú
  • Éagothroime sláinte a laghdú
  • An pobal a chosaint ar bhagairtí sláinte agus folláine
  • Timpeallacht a chruthú ina bhféadann gach duine agus gach earnáil den tsochaí cur le hÉirinn Shláintiúil a bhaint amach

Glacann an creat Éire Shláintiúil le cur chuige Rialtais iomláin agus sochaí iomláine i leith sláinte agus folláine agus caighdeán beatha daoine a fheabhsú.

Déan teagmháil le

Stiúrthóir an Chláir Shláinte agus   Folláine Kate O’Flaherty
Príomh-Oifigigh Chúnta Ronan Toomey
Malachy Corcoran
Speisialtóir Sláinte Poiblí An Dr Miriam Owens
Ard-Oifigigh Feidhmiúcháin Linda O’Rourke
Denise Keogh
Oifigeach Feidhmiúcháin Caroline Greene
R-phost healthyireland@health.gov.ie