Airí Stáit sa Roinn Sláinte

Minister of State Finian McGrath 2An tAire Stáit le freagracht as Míchumas

Trí obair a dhéanamh le trí Roinn Rialtais – an Roinn Sláinte, an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais – tá an tAire cuntasach as beartas an Rialtais a fhorbairt agus a chur in iúl maidir le feabhas a chur ar shaol daoine faoi mhíchumas agus ar shaol a gcúramóirí. Beidh an tAire ag díriú freisin ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas, ar Chomhionannas Deiseanna, ar Rochtain ar Chúram Luath-Óige agus ar Riachtanais Oideachais.

Níl baint ag Finian le haon pháirtí polaitíochta agus toghadh é chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1999.  Ba mar Chomhalta Neamhspleách a toghadh Finian chuig Dáil Éireann den chéad uair sa bhliain 2002. Atoghadh é ina dhiaidh sin sna blianta 2007, 2011 agus 2016, agus ionadaíocht á déanamh aige do Chuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh. Agus clár comhaontaithe aige, lena n-áirítear mór-Athchóirithe ar sheirbhísí Sláinte agus Míchumais, chuaigh Finian isteach i Rialtas Comhpháirtíochta mar chuid de Chomhghuaillíocht Neamhspleách i mí na Bealtaine 2016.

Catherine Byrne photoAn tAire Stáit le freagracht as Pobail agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí

Ceapadh Catherine Byrne TD mar Aire Stáit le freagracht as Pobail agus as an Straitéis Náisiúnta Drugaí i mí na Bealtaine 2016. Toghadh Catherine chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath den chéad uair sa bhliain 1999 agus bhí sí ina hArd-Mhéara ar Bhaile Átha Cliath ón mbliain 2005 go dtí an bhliain 2006. Agus ionadaíocht á déanamh aici do dháilcheantar Bhaile Átha Cliath Theas-Lár, toghadh í chuig an 30ú Dáil an 24 Bealtaine 2007. Atoghadh í chuig an 31ú Dáil an 27 Feabhra 2011. Le linn na dtéarmaí Dála a bhí aici roimhe seo, bhí Catherine ina comhalta den Chomhchoiste Oireachtais um Shláinte, Oideachas agus Coimirce Shóisialach.

Marcella Corcoran-Kennedy photoAn tAire Stáit sa Roinn Sláinte le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte

Ceapadh Marcella Corcoran Kennedy TD mar Aire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte i mí na Bealtaine 2016. Toghadh í chuig Dáil Éireann den chéad uair in Olltoghchán na bliana 2011. Cheap an Taoiseach í mar Chathaoirleach ar an gComhchoiste Oireachtais um Poist, Fiontar agus Nuálaíocht an 22 Iúil 2014. D’fhóin sí mar chomhalta ar an gComhchoiste Oireachtais um Dhlí agus Ceart, Comhionannas agus Cosaint agus ar an gComhchoiste Oireachtais um an gComhshaol roimhe sin. Tá Marcella ina hiarchomhalta de Chomhairle Contae Uíbh Fhailí freisin, agus í ag fónamh ar an gComhairle idir 1999 agus 2009.

Helen McEntee photoAn tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta

Ceapadh Helen McEntee TD chuig Dáil Éireann i bhFothoghchán i mí an Mhárta 2013 agus athcheapadh í ina dhiaidh sin san Olltoghchán i mí Feabhra 2016.

Rinne an Taoiseach Enda Kenny TD an Teachta McEntee a cheapadh mar Aire Stáit le Freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta sa Roinn Sláinte i mí na Bealtaine 2016 mar chuid den Rialtas Comhpháirtíochta nua.

D’fhóin sí ar an gComhchoiste Oireachtais um Iompar agus Cumarsáid agus ar an gComhchoiste Oireachtais um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht roimhe sin.