Acmhainní Daonna Náisiúnta

Is é an príomhchuspóir atá againn ná cur chun feidhme an bheartais fostaíochta a fhorbairt agus a bhrú chun cinn san earnáil sláinte poiblí. Is iad seo a leanas na príomhréimsí a ndéileáiltear leo:

  • maoirseacht, treoir maidir le beartas, tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil do FSS agus do chomhpháirtithe cuí i ndáil le saincheisteanna acmhainní daonna/caidrimh thionsclaíoch do ghráid earnála sláinte;
  • téarmaí agus coinníollacha fostaíochta do ghráid sa tseirbhís sláinte poiblí (lena n-áirítear scálaí pá a ullmhú agus a      eisiúint);
  • gnéithe d’athchóiriú struchtúrtha – go háirithe cur chun feidhme Chomhaontuithe na Seirbhíse Poiblí 2010-2016, lena n-áirítear na gnéithe acmhainní daonna/caidrimh thionsclaíoch de chlár athchóirithe na seirbhíse poiblí, bearta coigilt costais ina measc, a bhrú chun cinn i gcomhar le FSS agus leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, de réir mar a bhaineann na Comhaontuithe sin leis an      earnáil sláinte.
  • beartas ar líon na ndaoine atá fostaithe (lena n-áirítear monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil fostaíochta sa tseirbhís sláinte poiblí ó thaobh an Chreata Rialaithe Fostaíochta); agus beartas ar phinsin.

Déan Teagmháil Linn

Príomh-Oifigeach Folúntas
Príomh-Oifigigh Chúnta Paddy Barrett
Lara Hynes
Eilish Timoney